logo betalen in termijnen

 
 
  HOME

Soorten
Winkels
BKR
Tips

Contact
 

Soorten termijnbetaling en krediet

Er zijn vele mogelijkheden om producten of diensten in termijnen te betalen of een geldlening te kunnen afsluiten zoals termijnbetaling, Lease, Doorlopend krediet, via rekening, Easylease, kooprekening en nog veel meer. Op deze pagina leest u over de meest voorkomende mogelijkheden of manieren om uw producten op afbetaling te kopen of in termijnen te betalen, inclusief een lijst van de meest voorkomende begrippen welke met kredietshoppen of geldleningen te maken hebben.

Soorten krediet en termijnbetalingen

 
 

 

 

Achtergestelde lening
Een lening, vooral door bedrijven aangegaan, die slechts terugbetaald zal worden als de andere schuld-
eisers (inclusief de gewone leningen) eerst uitbetaald zijn. Dit verhoogt het risico, en dus is de rente ook hoger.

Afbetaling
Afbetaling betekent dat men een bepaalde schuld in gedeelten mag betalen, meestal een vast bedrag per maand. Men kan lenen op afbetaling of kopen op afbetaling.

Afbetalingskrediet
Een lening die gesloten wordt voor de aankoop van consumptiegoederen. Men spreekt van "kopen op afbetaling". Meestal betreft dit luxe goederen zoals elektronische en huishoudelijke apparatuur en luxe
kleding. De lening wordt gesloten via het bedrijf dat de goederen verkoopt. Meestal doet de verkoper niet zelf dienst als kredietverlener maar treedt hij op als tussenpersoon van een financiŽle instelling. De gekochte goederen dienen als onderpand. De rente op de lening is ten slotte meestal hoog.

Consumptief krediet
Een bankterm voor kredietvormen die worden gebruikt voor de aanschaf van goederen met beperkte houdbaarheid. De belangrijkste vormen van consumptief krediet zijn de persoonlijke lening en het
doorlopend krediet. Artikelen die vaak met consumptief krediet worden gefinancierd zijn auto's, wit- en bruingoed, maar ook kleding.

Doorlopend krediet
Een  consumptieve  kredietvorm  waarbij de  leensom gedurende de looptijd  telkens weer geheel of
gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht. De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast.
De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van pandrecht) en een persoonlijke lening (wegens het renterisico).
De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.

Huurkoop
Als uw autodealer u een lening voor de aanschaf van een auto aanbiedt, gaat het vaak om huurkoop. Na een aanbetaling betaalt u het restant van de koopsom in termijnen. U bent pas eigenaar van uw auto als u de laatste termijn hebt afbetaald. Aan deze vorm van krediet kleven nadelen. Als u de maandelijkse aflossing
niet langer kunt opbrengen, en u heeft het verschuldigde bedrag nog niet voor 75 procent afbetaald, bent u
uw auto kwijt. Als de opbrengst van de auto dan niet genoeg is om uw schuld af te betalen, moet u de rest alsnog betalen. Verder betaalt u bij huurkoop meestal een rente die dicht in de buurt ligt van de maximaal toegestane rente.

Hypotheek
De term hypotheek betekent letterlijk onderpand. Een hypotheek is in de eerste plaats 'het eerste recht van verkoop', een zakelijk recht of voorrecht dat op een goed of zaak, meestal een onroerend goed of een schip rust. Dit eigendom wordt in onderpand gegeven of genomen voor een schuld, veelal de geldlening om het onderpand te kopen. Bij een notaris wordt dit zakelijk recht beschreven in een hypotheekakte.

Kooprekening
Hiermee wordt bedoeld dat consumptieve goederen kunnen worden aangeschaft met een vooraf ingesteld limiet zodat de consument niet steeds een procedure van acceptatie hoeft te doorlopen. Diverse warenhuizen op Internet maken hier gebruik van. Het openstaand bedrag wordt middels termijnbetalingen ingelost.

Kopen op afbetaling
Zie "Afbetalingskrediet"

Lease (contract)
Een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker of lessor bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer of lessee. De lessor kan zich in deze activiteit specialiseren (zoals bij het leasen van auto's) of kan een leasingcontract afsluiten bij wijze van belegging op vraag van de lessee (in dat geval gaat het vaak om bedrijfsmiddelen met zeer grote waarde zoals schepen, treinen, kantoorgebouwen, installaties). De lessor blijft in elke geval juridisch eigenaar van de geleasede goederen.

Lening
Een lening is geld dat door een persoon of instelling aan een andere persoon of instelling wordt verstrekt.
De bedoeling is dat het geld op termijn wordt terugbetaald (afgelost). Leningen worden meestal verstrekt
door banken. Banken hebben de beschikking over geld dat door anderen bij hun in bewaring gegeven is. Die personen willen daar graag rente over ontvangen. De bank kan die rente vergoeden als de bank rendement op het in bewaring gegeven geld kan bereiken. Dit kan de bank doen door het geld te beleggen, of door het
uit te lenen.

Overbruggingskrediet
Een beperkte periode in een tijd overbruggen bijvoorbeeld de tijd tussen de aankoop van een nieuwe woning, die dus eerst betaald moet worden, en de verkoop van de andere woning, waarvan de eigenaar dus pas later het geld van kan krijgen, om het overbruggingskrediet terug te betalen.

Persoonlijke lening
Een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom in een keer wordt uitbetaald, en daarna met een vaststaande looptijd en rente wordt terugbetaald. De looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast. De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopend krediet (wegens het ontbreken van renterisico).

Termijnbetaling
Een periodieke betaling van de geldnemer aan de geldgever voor de aflossing van een krediet en de betaling van eventuele kosten.
 
 
 
 

Sub-pagina's:

Laptop in termijnen I Computer in termijnen
 

 

InTermijnenbetalen.nl is een initiatief van onafhankelijke vrijwilligers uit de financiŽle markt.
Mocht u een aanvulling hebben op deze site, dan bent u vrij om ons op de
hoogte te brengen zodat we dit in overweging kunnen nemen.
 

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan GEEN persoonlijke gegevens op.

 
  Links I Sitemap I Disclaimer Copyright © 2006 - 2017 InTermijnenbetalen.nl